PECES HISTÒRIQUES TRIADES PER JOSEP MARIA CASASÚS

De Rovira i Virgili (Tarragona, 1882 – Perpinyà, 1949) a La Humanitat (1-III-1936). Portada d’aquell dia. Companys i els seus consellers van ser amnistiats al guanyar les esquerres les eleccions del febrer del 36. Complien condemna a 30 anys per haver proclamat l’octubre del 34 “l’Estat Català de la República Federal Espanyola”, una iniciativa confederalista sufocada per l’exèrcit.

ANTONI ROVIRA I VIRGILI 1936

Gran festa, avui, a Barcelona. Gran festa a tot Catalunya. Torna el Govern de la Generalitat, el nostre Govern autèntic i legítim, que ha estat reclòs -entre vaixell, presó i presidi- més de setze mesos. Els catalans veiem per endavant l’escena de l’arribada del President Companys i els seus Consellers: flameig de banderes innúmeres, remor imponent de multituds, batec de cors, espurneig d’ulls, aclamacions dels llavis, espetec de centenars de milers de mans. I uns homes representatius que passen, pàl·lids d’emoció, entre les espeses rengleres de ciutadans que els saluden amb els braços i amb la veu i amb l’ànima. La vida de Catalunya és rica d’aquestes jornades populars que són la plasmació dels sentiments col·lectius. Jornades de lluita, d’alegria, de dol i d’esperança, han fet la nostra història, han teixit la nostra ensenya, han modelat el nostre esperit. Catalunya és un poble de vida intensíssima. Ha lluitat molt, ha gaudit molt, ha patit molt. El patriotisme català no és una cosa superficial ni frívola. És, alhora, amor i dolor de pàtria. I el dolor i l’amor de la pàtria catalana estan avui simbolitzats per aquests catalans que tornen, i que seran acollits triomfalment amb una rebuda que sobrepassarà, per les seves proporcions materials i per la seva vibració espiritual, tots els actes històrics semblants dels quals es serva memòria. […] Tornen avui a Catalunya el President Companys i els seus Consellers amb la plena confiança personal i política de la democràcia catalana. El resultat de les eleccions del 16 de febrer va ésser un vot de confiança popular. El resultat de la sessió que ahir celebraren les Corts catalanes va ésser un vot de confiança parlamentària. De fet i de dret, és el Govern català el que avui torna a la pàtria. Com a governants nostres rebem el President i els Consellers. Ells han sofert una presó de molts mesos, com Catalunya ha sofert una presó d’anys i de segles. Que no hi hagi mai més presó per als nostres homes ni per a la nostra nació. Que no hi hagi cap més aturada ni cap més retrocés en el camí dret de la llibertat.