Interessant !
Com de relativa pot arribar a ser la democràcia.