Amb les fotografies dels socis d’AFONIB aquest video vol acostar a tothom la riquesa naturalistica i els paisatges de les Illes Balears